http://gamefa.com/wp-content/uploads/2014/03/url7.jpg

 

Stig Asmussen طراح ۳ گانه God of War  استدیو Sony Santa Monica را ترک کرده است.

او در صنعت گیم فقط با نام Stig شناخته می شود و در سال ۲۰۰۳ به Sony Santa Monica پیوسته بود.

او قبل از آمدن به  Sony Santa Monica در استدیو منحل شده Midway کار می کرده است. او در  Sony Santa Monica برروی ۳ گانه God of War کار کرده است. او در نسخه اول God of War طراحی محیط بازی را بر عهده داشت و در God of War II طراح ارت ها و تصاویر هنری بازی بود در آخر نیز در God of War III مسئول ارشد طراحی و کارگردانی تیم را برعهده داشت.

او در توسعه  God of War: Ascension که جدیدترین عنوان داخلی عرضه شده Sony Santa Monica بود نقشی نداشت. او  مشغول توسعه یک پروژه معرفی نشده که ربطی به God of War نداشت شرکت داشت که ظاهرا بعد از اخراج جمعی از کارکنان استدیو  Sony Santa Monica این پروژه نیز کنسل شده است. هنوز مشخص نیست جدایی او از  Sony Santa Monica به صورت توافقی بوده یا اون هم بخشی از این اخراج ها بوده است.

 

طبق گزارشات Asmussen در حال مذاکره با چند استدیو مختلف است.

سونی در این مورد بیان کرد:”

ما در SCEA تایید می کنیم Stig Asmussen دیگر در استدیو Santa Monica  نیست.”