http://media.officialplaystationmagazine.co.uk/files/2012/01/226878.jpg

 

عجیب به نظر می رسد ولی واقعیت دارد. ازعنوان بعدی از سری God Of War که هنوز معرفی نشده است ممکن است که در یک کتابچه درباره ی خشونت مربوط به بازی های رایانه ای، نام برده شده باشد. عکس زیر توسط یکی از کاربران سایت همیشه در صحنه ی Reddit گرفته و پخش شده است.

کاربر سایت Reddit یعنی Por_QUE تصویری از کتابچه ای را منتشر کرده است که در آن بازی هایی مانند GTA و School Shooter و  God of War 4 برای به وجود آوردن حشونت متهم شده اند. بله ممکن است که این تنها یک اشتباه تایپی باشد و شاید هم نه. منابعی که آن ها این کتاب را از روی آن نوشته اند از جاهای مطمئنی به باشد.

در بازی های رایانه ای نظیر  GTA و School Shooter و  God of War 4 خشونت امری معمولی در نظر گرفته شده است که همین به افزایش خشونت در جامعه کمک می کند.

god of war 4 blamed for violence آیا God of War 4 در راه است؟