سونی در گیمزکام تأیید کرد که مجموعه ای از عناوین یک و دوی خدای جنگ برای کنسول دستیشان ویتا عرضه می شود. حال بعد از اعلام این موضوع این اولین خبر در رابطه با نسخه ویتای این دو بازی است که از طرف نظام رده بندی سنی ، ارزش گذاری می شوند. همانگونه که انتظار می رفت این بازی درجه سنی M را به خود اختصاص داده است.

به نظر شما دارندگان ویتا علاقه ای به تجربه مجدد God of War Collection خواهند داشت؟